min-indre-leder
Hvad er Min indre Leder™

Min indre Leder™ – et skoleudviklingsprogram baseret på De 7 Gode Vaner, hvor selvledelse og gensidighed er i fokus.
Den giver eleverne et fælles sprog og en række handlemuligheder, der hjælper dem til at mestre livet. De generelle livsfærdigheder giver større respekt både mellem eleverne indbydes, mellem lærer og elev, og gør eleverne mere motiverede.
Det giver ro i klasseværelset, bedre læringsmiljø, højere fagligt udbytte og større trivsel.

Eleverne får styrket deres generelle færdigheder inden for

  • at sætte mål og nå dem
  • at lytte empatisk og selv håndtere konflikter og problemer effektivt
  • at kunne indgå i sociale relationer på en respektfuld måde at værdsætte forskelligheder, hvilket giver højt selvværd og en respektfuld omgangstone
  • at stræbe efter synergi i samarbejdssituationer
  • at opnå balance i livet

Resultatet er en skolekultur, hvor børnene ikke blot trives og bliver fagligt dygtigere, men som giver eleverne nogle grundlæggende redskaber til at mestre livet. Hele livet.

Målgruppe

Forløbet er udviklet til at kunne tilbydes grundskoler, såvel folkeskoler som privatskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser.

Processen

Min indre Leder™ processen omfatter alle medarbejdere på skolen og implementeres over en treårig periode.
Hele forløbet følges tæt af en spacialuddannet FranklinCovey partner gennem workshops, undervsining og skræddersyet support.

Elevmaterialer

Til eleverne tilbydes et gennemarbejdet undervisningsmateriale til alle klassetrin, som lever op til de ministerielle krav, udviklet efter 4Mat læringssystemet.
Herudover får skolen adgang til et internationalt webforum til videndeling med bl.a. læseplaner, aktiviteter, vejledninger, videoer og erfaringer fra andre lærere.

Yderligere inspiration

Læs om Klostermarksskolen, der siden 2008 har arbejdet med Min indre Leder™ eller Joseph Welsh – Elementary School, USA.

Vi kommer gerne og holder et inspirationsforedrag eller du kan deltage i et af vore events for skolefolk.

Gå til den internationale hjemmeside hvis du vil vide mere om Min indre Leder™.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om mulighederne på din skole eller organisation

kontakt
FranklinCovey

FranklinCovey

FranklinCovey email: info@franklincovey.dk phone: +45 7022 6612


LÆS MERE OM MIN INDRE LEDER™ – DE 7 GODE VANER™ I SKOLEN OG MIN INDRE LEDER™ SKOLEUDVIKLINGSPROGRAM


De-7-gode-vaner-træet