Eksekvering i en hektisk hverdag

I hverdagens hvirvelvind er den største udfordring at nå nye strategiske mål. Når alle kender organisationens vigtigste mål, og den enkelte ved hvilke daglige handlinger, der påvirker disse, bliver det lettere at eksekvere jeres strategi og planer.

Fokuserer alle i din organisation på de vigtigste aktiviteter, og måles de lige så tydeligt som resultaterne måles? Eller bruger I størstedelen af energien på at håndtere dét, vi kalder ”Hvirvelvinden” – alt det, der opstår dagligt, og som fjerner vores fokus fra det langsigtede perspektiv.

Det er en kendsgerning, at hvis medarbejderne ikke kender organisationens vigtigste mål og/eller ikke forstår, hvad de skal gøre anderledes for at nå målet, fører det til lavere engagement og ringe gennemførselskraft.

Se intro-video til de De 4 EksekveringsDiscipliner™:

De 4 EksekveringsDiscipliner™ er en proces – et operativsystem
Hvis alle kender organisationens vigtigste mål, og det er tydeligt, hvordan den enkelte bedst påvirker disse gennem de daglige handlinger, bliver det langt lettere at gennemføre jeres strategi og planer.

FranklinCoveys De 4 EksekveringsDiscipliner™ er en proces – ikke blot et enkelt kursus. Det kræver, at I alle ændrer adfærd midt i den daglige hvirvelvind, en målrettet indsats fra ledelsen samt et veltilrettelagt træningsforløb. I får et operativsystem, som sikrer, at det vigtigste sker. Alle medarbejdere arbejder med deres egne prioriteringer, lederne uddannes til at være kompetente forandringsagenter og FranklinCoveys erfarne konsulenter monitorerer og støtter med rådgivning.


De 4 EksekveringsDiscipliner™:


 • Connector.

  Vælg det "Vildt Vigtige"

  Fokusér på mindre for at opnå mere. Hvilke mål kommer til at gøre forskellen?

 • Connector.

  Agér på de fremadrettede målinger

  Hvilke konkrete aktiviteter og handlinger har størst indflydelse på, om målene nås eller ej?

 • Connector.

  Skab en synlig måltavle

  Folk spiller anderledes, når der tælles point. Derfor skal målene være simple og synlige og vise, om I taber eller vinder.

 • Connector.

  Regelmæssig og tydelig opfølgning på ansvar

  Alle i teamet holder hinanden ansvarlige for det, den enkelte har forpligtet sig til. Både ledere og medarbejdere får nye forpligtelser til næste uge.

de-4-eksekveringsdicipliner-bog

De 4 EksekveringsDiscpliner™ præsenterer en ny måde at tænke og arbejde på. De er afgørende for succes i dagens hårde konkurrenceforhold.
SE ALLE BØGER I WEBSHOPPEN


Sådan kommer du i gang:


LøsningerDu kan trække på FranklinCoveys ydelser og metoder, så det passer til dine egne og din organisations udfordringer.

– Læs bogen The 4 Disciplines of Execution™ – Achieving Your Wildly Important Gå til webshop
– Individuel rådgivning Få et tilbud
Online programmer