PERSONDATAPOLITIK

(Version 1.0, maj 2018)

 

I denne Persondatapolitik (“Politik”) beskrives, hvordan FranklinCovey Danmark (“vi”, “os” eller “vores”), CVR-nr. 26 91 25 04 med adresse på Vester Farimagsgade 15, 1606 København V, håndterer persondata.

Som besøgende på vores hjemmeside og/eller som modtager af vores ydelser og services overdrager du data til os i egenskab af privatperson eller som repræsentant for en virksomhed. Vi er ansvarlige for dine persondata og behandler disse i henhold til denne Politik.

Information om behandling af persondata

Vi værner om din personlige integritet. Det er derfor vigtigt for os at beskytte dine persondata og sikre, at behandling af dem sker på et korrekt og juridisk grundlag. Denne persondatapolitik har til formål at skabe gennemsigtighed i forhold til, hvilke informationer vi indsamler om dig, og hvorledes denne anvendes. Vi beder dig derfor om grundigt at læse vores Politik og sikre, at du forstår vilkårene, da de danner retningslinjerne for vores kommunikation, uanset hvem du er og vores relation.

Hvilke data registreres?

Vi indsamler persondata, som eksempelvis fornavn, efternavn, firmanavn, titel, mailadresser, telefonnumre og betalingsoplysninger blandt andet, når du indgår aftale, bestiller vores tjenester, oplyser betalingsoplysninger eller på anden vis overleverer din data f.eks. via kontaktformularer, tilmeldingsblanketter m.v.

Når du besøger vores hjemmeside, tilmelder dig vores nyhedsbrev eller på anden vis overdrager information til os via hjemmesiden, indsamler vi data som din webbrowser overfører for at kunne tilgå hjemmesiden, såsom IP-adresse, dato og tidspunkt for besøg, tidszone, hvilke undersider der besøges, status på adgang/HTTP-kode, hvilken hjemmeside du tilgår FranklinCoveys hjemmeside fra og webbrowser (inkl. sprog).

Som beskrevet i vores cookiepolitik, der er en integreret del af denne persondatapolitik, anvender vi cookies og lignende tekniker på hjemmesiden. Læs mere om vore cookiepolitik her:

Hvorfor registrerer vi dine persondata?

Vi har registreret dine kontaktoplysninger i forbindelse med, at din organisation er eller har været kunde hos os, du har tidligere deltaget på en workshop hos os, eller fordi du på et tidspunkt har angivet, at du ønsker at modtage kommunikation fra os. Alternativt så har vi dine oplysninger gemt, fordi vi har identificeret dig som muligt interesseret i vores events, programmer, processer inden for ledelse og organisationsudvikling.

Formålet med behandlingen af dine persondata er at levere, forbedre og udvikle vores ydelser, gennemføre aftalekontrakter og fuldføre vores forpligtelser over for dig. Vi anvender din data til at kunne kommunikere med dig om vores ydelser samt til marketing såsom kampagner, inspirationsmails m.v.

Når du oplyser din mail til os, får du mulighed for at modtage vores nyhedsbrev med information om ledelse og organisationsudvikling. Har du takket nej til at modtage marketingkommunikation respekterer vi naturligvis dette, og du vil ikke fremover modtage marketingudsendelser fra os. Du kan til enhver tid afmelde dig marketingudsendelser ved at bruge afmeldings-linket i bunden af vores udsendelser eller ved at sende en email til info@franklincovey.dk

Deling af dine data?

Vi bruger eksterne virksomheder til at supportere driften samt levering af vores ydelser. Disse virksomheder er databehandlere for de personoplysninger, som vi er dataansvarlige for. Ved at acceptere denne Politik, accepterer du, at vi også kan gøre det muligt for de oplysninger, som du er dataansvarlig for, at blive behandlet af disse databehandlere.

Vi har indgået databehandlingsaftaler med databehandlerne, og det følger af disse aftaler, at de skal handle udelukkende i overensstemmelse med vores instruktioner. Ved at acceptere denne Politik bemyndiger du os til at give sådanne instrukser til databehandlerne om at behandle oplysninger i overensstemmelse med denne Politik og med henblik på at sikre en høj service.

Databehandlerne har truffet rimelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte oplysningerne mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab eller forringelse, og for at beskytte oplysningerne mod videregivelse til uvedkommende, misbrug eller anden behandling i strid med databeskyttelseslove.

På din anmodning – og muligvis mod eventuelt vederlag til databehandlernes, til enhver tid, gældende timepriser for et sådant arbejde – skal databehandlerne forsyne dig med tilstrækkelige oplysninger for at påvise, at de ovennævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er blevet truffet.

Nogle af disse databehandlere og tredjepartsydelser er placeret uden for Den Europæiske Union, såsom i USA. Du giver os dit samtykke til at bruge databehandlere i usikre tredjelande forudsat, at der er et retligt grundlag for overførsel af dine personoplysninger, som sikrer passende beskyttelse af dem; for eksempel hvis databehandleren er en del af EU-US Privacy Shield-ordningen.

Af sikkerhedsmæssige grunde

Der kan opstå særlige tilfælde, hvor vi vil dele dine oplysninger af juridiske årsager eller for at beskytte sikkerheden for vores kunder og ydelser samt vores rettigheder.

Sikkerhedsforanstaltninger

For at sikre dine personlige data, har vi indført en række sikkerhedsforanstaltninger. Vi indgår databehandlingsaftaler med vores leverandører og partnere, der sikrer, at de behandler data i overensstemmelse med vores politik som dataansvarlig. Hvis personlige data overføres til virksomheder uden for EU / EØS, indgår vi kontrakter med disse leverandører/samarbejdspartnere, der regulerer overførsel og behandling af personoplysninger i henhold til de standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen.

Adgang til vores servere med persondata er begrænset både fysisk og digitalt. Vores medarbejdere skal bruge personligt id, brugernavn og adgangskode for at få adgang disse. Vi har firewalls og antivirus-software og tager de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at beskytte og forhindre uautoriseret adgang til dine personlige data.

Hvor længe gemmer vi dine persondata?

Du kan vælge at opsige din relation med os, for eksempel ved at opsige vores kontraktlige forhold. Vi opbevarer derefter dine personlige data i den periode, der er nødvendig for at opfylde formålet med denne Politik og afslutte vores forhold, men ikke længere end tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid mulighed for at få oplyst, hvilke af dine personlige data, vi opbevarer, uanset hvordan de er blevet indhentet. En sådan meddelelse kan indeholde information om, hvor vi modtog oplysninger fra, med hvem dataene er blevet delt og formålet med behandling af persondataene. Hvis du ønsker sådanne oplysninger, bedes du sende en skriftlig anmodning med dit navn og din adresse til os. Forespørgslen skal indsendes af dig til info@franklincovey.dk

Hvis dine personlige oplysninger synes at være forkerte eller vildledende, har du ret til at anmode om, at dine personlige oplysninger bliver rettet, blokeret eller slettet. Du har også ret til at tilbagekalde ethvert samtykke til at behandle personlige data til enhver tid.

Ændringer til denne Politik

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer til denne Politik. Datoen, der vises i starten af ​​denne Politik, angiver, hvornår den sidst blev revideret. Hvis vi foretager væsentlige ændringer til den, vil vi give dig meddelelse herom via vores hjemmeside eller på anden måde, for at give dig mulighed for at gennemgå ændringerne, inden de træder i kraft. Hvis du gør indsigelse mod vores ændringer, kan du kontakte os med henblik på at få slettet dine oplysninger. Din fortsatte brug af vores hjemmeside eller ydelser efter, at vi har offentliggjort eller sendt en meddelelse om ændringerne til Politikken betyder, at du accepterer den opdaterede Politik.