Strategieksekvering

Strategieksekvering og implementering hos FranklinCovey har fokus på at skabe fremdrift, så du med sikkerhed når dine vigtige mål. Det handler om at kunne tydeliggøre organisationens vigtigste mål, så den enkelte let kan vælge de daglige handlinger, der bevirker at de vigtige mål nås.

Udfordringen med strategieksekvering i dag er ikke kun at nå mål. Din organisation er fyldt med folk, der er yderst dygtige til at nå mål. Den virkelige udfordring er at nå NYE mål samtidig med alle de andre presserende opgaver i dagligdagen, der kræver din opmærksomhed.

 • Hvad sker der med virksomheder, der sætter mål igen og igen, men næsten aldrig når dem?
 • Hvordan påvirker det ledere og medarbejdere?
 • Hvor mange mennesker ved virkelig, hvad de vigtigste mål er for organisationen og teamet?

Uklarhed fører til lavere engagement og dårlig implementeringskraft.
Samtidig er der virksomheder, der skiller sig ud og netop er dygtige til eksekvering af strategien og implementering af planen. Folk kender målene, og de leverer dem år efter år.

 • Hvad er hemmeligheden bag de virksomheder, der virkelig lykkes med at skabe en eksekveringskultur?
 • Hvad gør de anderledes?

FranklinCovey har arbejdet med organisationer over hele verden i over 15 år og har gennemført omfattende analyser og undersøgelser af strategieksekvering.  Disse viser igen og igen, hvordan hold og organisationer succesfuldt og konsekvent lykkes med at gennemføre deres strategier ved at engagere ledere og andre medarbejdere.

Vores analyser viser også, at de fire største forhindringer mod strategieksekveringen er, når ledere og medarbejdere i organisationen:

 • Ikke ved, hvad de vigtigste mål er.
 • Ikke forstår, hvad de forventes at gøre anderledes for at nå målene.
 • Ikke ved, hvordan de selv og teamet klarer sig i forhold til nå målene.
 • Ikke holder hinanden ansvarlige for det, den enkelte har forpligtet sig til.

Vores principper og metoder til strategieksekvering og implementering er blevet testet og raffineret af hundredvis af organisationer og teams over hele verden. Når en virksomhed eller en person arbejder ud fra disse discipliner, opnår de fantastiske resultater. Vores strategieksekvering repræsenterer en ny måde at tænke og arbejde på, som er en afgørende konkurrencefordel.

Vore strategieksekvering og implementering har endvidere fokus på at indarbejde en kultur i organisationen, der får de vigtigste ting gjort.

Vi arbejder ud fra tre overordnede mål:

 1. Implementering med høj kvalitet på kortest mulig tid.
 2. Maksimalt leder- og teamengagement med mindst mulig forstyrrelse af den øvrige forretning.
 3. Opnåelse af de vigtige mål og implementering af nye effektive processer.

Igennem strategieksekveringen sikrer vi, at lederne bliver trænet i at kunne motivere og lede deres medarbejdere til dagligt at nå de vigtigste mål. Gennem tusindvis af implementeringer på verdensplan har vi identificeret fem kritiske milepæle, der skal opnås for at skabe optimale resultater og engagement.

I hverdagens hvirvelvind er den største udfordring at nå nye strategiske mål. Når alle kender organisationens vigtigste mål, og den enkelte ved, hvilke daglige handlinger, der påvirker disse, bliver det lettere at eksekvere jeres strategi og planer.

Fokuserer alle i din organisation på de vigtigste aktiviteter, og måles de lige så tydeligt som resultaterne måles? Eller bruger I størstedelen af energien på at håndtere dét, vi kalder ”Hvirvelvinden” – alt det, der opstår dagligt, og som fjerner vores fokus fra det langsigtede perspektiv.

Det er en kendsgerning, at hvis medarbejderne ikke kender organisationens vigtigste mål og/eller ikke forstår, hvad de skal gøre anderledes for at nå målet, fører det til lavere engagement og ringe gennemførselskraft.

Se intro-video til de De 4 EksekveringsDiscipliner™:

De 4 EksekveringsDiscipliner™ er en proces – et operativsystem
Hvis alle kender organisationens vigtigste mål, og det er tydeligt, hvordan den enkelte bedst påvirker disse gennem de daglige handlinger, bliver det langt lettere at gennemføre jeres strategi og planer.

FranklinCoveys De 4 EksekveringsDiscipliner™ er en proces – ikke blot et enkelt kursus. Det kræver, at I alle ændrer adfærd midt i den daglige hvirvelvind, en målrettet indsats fra ledelsen samt et veltilrettelagt træningsforløb. I får et operativsystem, som sikrer, at det vigtigste sker. Alle medarbejdere arbejder med deres egne prioriteringer, lederne uddannes til at være kompetente forandringsagenter og FranklinCoveys erfarne konsulenter monitorerer og støtter med rådgivning.


De 4 EksekveringsDiscipliner™:


 • Vælg det "Vildt Vigtige"

  Fokusér på mindre for at opnå mere. Hvilke mål kommer til at gøre forskellen?

 • Agér på de fremadrettede målinger

  Hvilke konkrete aktiviteter og handlinger har størst indflydelse på, om målene nås eller ej?

 • Skab en synlig måltavle

  Folk spiller anderledes, når der tælles point. Derfor skal målene være simple og synlige og vise, om I taber eller vinder.

 • Regelmæssig og tydelig opfølgning på ansvar

  Alle i teamet holder hinanden ansvarlige for det, den enkelte har forpligtet sig til. Både ledere og medarbejdere får nye forpligtelser til næste uge.

de-4-eksekveringsdicipliner-bog

De 4 EksekveringsDiscpliner™ præsenterer en ny måde at tænke og arbejde på. De er afgørende for succes i dagens hårde konkurrenceforhold.
SE ALLE BØGER I WEBSHOPPEN


Sådan kommer du i gang:


LøsningerDu kan trække på FranklinCoveys ydelser og metoder, så det passer til dine egne og din organisations udfordringer.

– Læs bogen The 4 Disciplines of Execution™ – Achieving Your Wildly Important Gå til webshop
– Individuel rådgivning Få et tilbud
Online programmer