De 4 EksekveringsDiscipliner™

Få succes med jeres strategi!

Strategieksekvering i dag handler ikke bare om at nå et mål. Din organisation har allerede mange mennesker som er rigtig gode til at nå mål. Den store udfordring er at nå nye strategiske mål, samtidig med at dagligdagens haste opgaver kræver al jeres opmærksomhed.


Hvad sker der med organisationer som sætter sig nye mål igen og igen, men næsten aldrig når dem? Hvordan påvirker det ledere, medarbejdere og kulturen? Kender alle organisationens vigtigste mål og er det tydeligt hvordan den enkelte bedst påvirker disse gennem de daglige handlinger? Manglende indsigt i organisationens vigtigste mål og den enkeltes bidrag fører til lavere engagement og ringe gennemførselskraft. De succesfulde organisationer vi har studeret udmærker sig ved det direkte modsatte. Medarbejderne kender målene og leverer dem på år efter år. Hvad er hemmeligheden bag de virksomheder som lykkes med at skabe en eksekveringskultur? Hvad er det de gør anderledes?
FranklinCovey har i mere end 15 år arbejdet med organisationer verden over. Vi har gennemført en omfattende undersøgelse af hvordan teams og organisationer succesfuldt og konsekvent lykkes med at implementere strategier ved at engagere ledere og medarbejdere.

Vi har identificeret fire barrierer for effektiv strategieksekvering.

De er i spil når ledere og medarbejdere i organisation:

  • Ikke kender organisationens og eller teamets vigtigste mål eller kender årsagssammenhængen mellem disse (sigtelinjen)
  • Ikke forstår hvad de skal gøre anderledes for at nå målet.
  • Ikke har et løbende overblik over status på ved hvordan det går for dem selv, teamet eller organisationen på deres vej mod målet.
  • Ikke holdes ansvarlige i forhold til deres bidrag til processen og dermed mister motivationen.

Opnåelse af strategier som kræver at mennesker ændrer adfærd midt i den daglige hvirvelvind, kræver en målrettet indsats fra ledelsen samt et veltilrettelagt trænings- og implementeringsforløb. Vores løsning, De 4 EksekveringsDiscipliner, giver organisationer et operativsystem for at få det vigtigste til at ske og dermed nå organisationens nuværende og fremtidige strategiske mål. Igen og igen.

eksekveringsdecipliner-diciplin-3

Vores eksekveringsprogram bygger på fire grundlæggende indsatsområder som hver for sig imødegår de fire barrierer vores studier afdækkede. De fire indsatsområder er:

Vælg det ”Vildt Vigtige”

Hvilke mål har den største marginalnytte på strategien på nuværende tidspunkt? Hvilke mål kommer til at gøre forskellen?

Agér på de fremadrettede målinger

Hvilke aktiviteter har størst indflydelse på om målene nåes eller ej? Fokuserer organisationen på de aktivteter, og måles de lige så tydeligt som resultaterne måles? Eller bruges størstedelen af energien i organisationen på at håndtere det vi kalder ”Hvirvelvinden” (Alt det, der opstår dagligt og som fjerner vores fokus fra det langsigtede perspektiv.

Skab en synlig måltavle

Hvordan sikrer vi os at alle ved hvordan det går for os, at alle føler engagement omkring vejen til målet og at alle føler, at de kan påvirke resultaterne ved de valg de foretager, og hvordan de bruger deres tid.

Regelmæssig og tydelig opfølgning på ansvar

Hvor ofte holder vi hinanden ansvarlige for det vi har forpligtet os til? Hvordan kan vi indføre en moderne proces, hvor mennesker tager ansvar og holder hinanden ansvarlig i deres team.

 

FranklinCoveys eksekveringsprogram er en proces, hvor organisationen arbejder med sine egne prioriteringer, lederne uddannes til at være kompetente forandringsagenter og vores erfarne konsulenter monitorerer og støtter med rådgivning.
Samtidig får deltagerne mange nye kompetencer, tankesæt og værktøjer under processen.

de-4-eksekveringsdicipliner-bog

FranklinCovey har ændret millioner af menneskers liv
– både karrieremæssigt og på den private front.
Se alle bøger webshoppen

Vil du vide mere

Hvis du gerne viI vide mere om mulighederne for din organisation?

Venligst kontakt
FranklinCovey

FranklinCovey

FranklinCovey email: info@franklincovey.dk phone: +45 7022 6612