Tillidsbaseret ledelse

Uden tillid er den mest succesrige organisation, den mest geniale ledelse og det bedste venskab knust. Når der opstår problemer i en organisation, skyldes det ofte manglende tillid, enten internt mellem medarbejdere og ledere eller mellem hele afdelinger, men også eksternt, for eksempel mellem aktionærer og organisationen eller mellem kunder og virksomheden.

Lederskab er en af ​​de vigtigste søjler i en organisations succes, og tillid er fundamentet for al ledelse. Tillidsbaseret ledelse skaber en samarbejdskultur med høj trivsel og medarbejdertilfredshed. Når der er tillid i en organisation går alting hurtigt og nemt. Manglende tillid får processerne til at gå langsomme, omkostningerne stiger og resultaterne falder.  

Tillidsbaseret ledelse som organisatorisk værktøj kræver vilje, ærlighed og en personlig indsats fra ledere og medarbejdere. Men til gengæld er gevinsten stor og forskning i tillidsbaseret ledelse har vist, at det giver en række fordele:

  • Mindsker behovet for kontrol (uden at det går ud over kvalitet og produktivitet)
  • Skaber sammenhold blandt medarbejderne og styrker dialogen og samarbejdet
  • Giver større handlefrihed for den enkelte og derved øges tilfredsheden og trivlsen
  • Fjerner friktion ledelseslagene imellem og i de organisatoriske processer

Når man begynder at arbejde med tillidsbaseret ledelse på organisatorisk niveau, skal man fokusere på tillid i relationerne mellem medarbejdere – og ledere. Tillid fungerer som den lim, der styrker og holder relationerne sammen. Forskningen viser, at tillid mellem mennesker giver stærkere relationer, da de er mere engagerede, har større forståelse for hinanden og overholder aftaler i større udstrækning.

Så hvordan skaber du tillid?

Hos FranklinCovey har vi arbejdet med tillidsbaseret ledelse og konstateret, at tillid er en færdighed, der kan læres – metodisk og systematisk. Vi har derfor udviklet kurser, der hjælper dig som leder med at opbygge, vedligeholde og genoprette tillid, både internt og eksternt. For at gennemføre tillid i hele organisationen er der også en kortere træning for medarbejderne.

Vores programmer i tillid og tillidsbaseret ledelse sætter fokus på fire områder:

  • Øget samarbejde: At skabe en høj tillidskultur med engagement og samarbejde.
  • Faldende omkostninger: Øget hastighed og faldende omkostninger i hele virksomheden.
  • Højtydende teams: Udvikling af højtydende innovative teams, der er ansvarlige for resultaterne.
  • Lederudvikling: Udvikling af den enkelte leder fra god til fantastisk.

At kunne arbejde målrettet med at styrke tillid er én af de helt fundamentale kompetencer i forandringsledelse. En undersøgelse har vist, at en stigning på 10% i tillid i organisationen har samme effekt som lønstigninger på 36%.

Uanset hvilket forandringsinitiativ eller strategisk projekt du søsætter, så vil forandringen tage længere tid og koste mere, hvis organisationens kultur er præget af lav tillid. Vi ser i både store og små organisationer, at ved at installere tillid som ”operativsystem” i organisationen, bliver en stor del af den iboende modstand mod forandringer ryddet af vejen.

Stephen M. R. Covey har skrevet bogen The Speed of Trust. Her forklarer han, hvorfor tillid i organisationen er altafgørende for succes.Speed-of-trust-bog

Virkningen af tillid er ofte overset. Stephen M.R. Covey afdækker tilgangen til tillid som den afgørende forskel i den globale økonomi.
KØB BOGEN I WEBSHOPPEN


Sådan kommer du i gang:


Løsninger

Fokusér på tillid – så stiger engagementet af sig selv.
Hos FranklinCovey udfordrer vi holdningen om, at tillid er en blød og udelukkende social værdi. Vores research viser, at tillid fungerer som en stærk, økonomisk drivkraft – en målbar størrelse, der gør virksomheder mere profitable. Fordi tillid øger medarbejdernes engagement og tilfører relationer en udbytterig dynamik.

 
FranklinCovey har udviklet en enkel og skalerbar proces som:
– Skaber en tillidskultur med høj grad af engagement og samarbejde
– Øger tempoet og reducerer omkostningerne i hele virksomheden
– Udvikler højt ydende teams, som tager ansvar for egne resultater
– Øger succesraten betydeligt ved en fusion eller overtagelse

Du kan trække på FranklinCoveys ydelser og metoder, så det passer til dine egne og din organisations udfordringer:
– Læs vores bøger Gå til webshop
– Book en skræddersyet workshop Kontakt os for mere information
Train the trainer: En person fra din virksomhed bliver certificeret i at træne de øvrige medarbejdere i FranklinCoveys tillidsproces Kontakt os for mere information
– Individuel rådgivning Få et tilbud